हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ!

गुणस्तर नियन्त्रण

उत्पाद गुण निरीक्षण:

हाम्रो कम्पनीले कच्चा मालबाट उपकरण ढुवानी सम्म सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया भर गुणस्तर संचालन गर्छ कि यो सुनिश्चित गर्न कि सबै उत्पादनहरू अक्षुष्ट ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्न सकिन्छ।

013
014
015
016

उपकरण उत्पादन प्रक्रिया निरीक्षण

चमकाने परीक्षण: वेल्ड खुरदराइ 0.4-0.6um; उत्थान Passivation खुरदराइ 0.6-0.8um

दबाव पत्ता लगाउने

दबाब B बार हो, २ pressure घण्टा प्रेशर राख्नुहोस् प्रेस चुहावट बिना सुनिश्चित गर्न।

017
018